hakkımızda
 • »
AMAÇLARIMIZ

Parkinson hastası olup, beyin pili ameliyatı geçirerek yaşam kalitelerini geri alabilmiş hastalar ve yakınları tarafından 2014 yılında kurulan Beyin Pili Hastaları Derneği (BeyPilDer), başta Parkinson olmak üzere Generalize Distoni ve diğer bazı hareket bozukluklarının beyin pili ile tedavisinin mümkün olduğunu hastalara ve hasta yakınlarına duyurma amacı ile yola çıkmıştır.

Toplumu, hasta ve hasta yakınlarını hareket bozukluğu hastalıkları konusunda bilinçlendirmeyi, bu konulara toplumun ilgisini çekmeyi ve toplum bilincini arttırmayı hedeflemiş; farklı atölye çalışmaları ile sosyalleşebilecekleri ortak bir adres olma amacıyla kurulmuş olup; kurulduğu günden bu yana çalışmalarını bu yönde ilerletmektedir.

Beyin pili ameliyatı olan herkesi ailenin bir parçası olmaya davet eden BeyPilDer, konunun uzmanı hekimler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz eğitim toplantıları ve seminerler ile Parkinson ve hareket bozuklukları hastalıkları yanı sıra beslenme, fizik tedavi, egzersiz v.b. konularda toplumun hastalıkla mücadele edecek bilgi ve birikime ulaşmalarını sağlamaktadır.

Dernek ayrıca, hareket bozukluğu hastalarının tıbbi tedavi ile düzeltilemeyen yürüme, denge, konuşma, uyku bozukluğu gibi sorunlarında fizik tedavi, yürüme, denge ve konuşma egzersizleri konusunda destek sunmayı, bu hastaların gerekli tedaviyi almalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Beyin pili ameliyatından önce ayakkabılarını bağlayamayan, gömleklerini ilikleyemeyen, başkalarına bağımlı bir hayat süren bu hastalar 'Beyin Pili tedavisi' ile eski sağlıklı günlerine geri dönerek sosyal yaşamlarını geri kazandıklarını göstermek, bu hastalıktan muzdarip diğer hastalara da umut olmak için çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.
 • »
DESTEKÇİLERİMİZ
 • »
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
 • AYSEL AKAR
  Başkan
 • DEMET GÜVEN
  Asıl Üye
 • TARIK KANTEMİR
  Başkan Yardımcısı
 • MEHMET TOLGA KAHYAOĞLU
  Asıl Üye
 • MAHMUT KOÇAK
  Asıl Üye
Denetim Kurulu Asil Üyeler
 • NECMİYE ÖZTÜRK
  Başkan
 • MEHMET SELİM YENİSEY
 • MUSA KAZIM GÖRÜR
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
 • MEHMET CAN SEZEN
 • BEYATTİN ÖZTÜRK
 • ERSİN ÖZGEN
 • TANER ORUÇ
 • SİBEL EDİZ
Denetim Kurulu Yedek Üyeler
 • MEHMET EREN
 • GÜLSEN SEZEN
 • NİLHAN İYİGÖREN
 • »
DERNEK TÜZÜĞÜ
BEYİN PİLİ HASTALARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Tarihi
01.10.2014


DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ


KURULUŞ

Madde 1 :
Derneğin adı "BEYİN PİLİ HASTALARI DERNEĞİ"'dir. Dernek bu tüzüğün aşağıdaki maddelerinde de kısaca "BEYPİLDER" veya « Dernek » olarak anılacaktır.


MERKEZ

Madde 2:
1. Derneğin merkezi « İstanbul »'dur.
2. Derneğin adresi « Refik Saydam Cad. No:21/1, 34430 Şişhane /İstanbul » dur.
3. Derneğin şubesi açılmayacaktır.


AMAÇ VE HİZMET KONULARI

Madde 3 :
1. Dernek Beyin Pili tedavisinin mevcut olan ve uygulanmakta olan bir tedavi olduğu; İlaç tedavisi ile yeterli iyileşme sağlanamayan veya şiddetli ilaç yan etkileri nedeni ile ilaç tedavisinin yeterli iyilik sağlayamadığı başta Parkinson Hastalığı olmak üzere Generalize Distoni ve diğer bazı hareket bozukluklarının tedavisinde hastalara yarar sağladığı, doğru teknik ve cerrahi yöntem ile ameliyat edilen hastalarda Beyin Pili tedavisinin hastalara uzun dönemde de, ameliyat sonrası yıllarda da yarar sağlayabileceği konularında hastaları ve hasta yakınlarını bilgilendirmek,
2. Ülke çapında tüm beyin pili kullanan hasta ve hasta yakınları ile beyin pili tedavisi uygulamayı düşünen hasta ve hasta yakınlarını beyin pili uygulamaları ve beyin pilinin kullanılması hakkında bilinçlendirmek,
3. Hareket Bozukluğu hastalarının tıbbi tedavi ile düzeltilemeyen yürüme, denge, konuşma, uyku bozukluğu gibi sorunlarında Fizik tedavi, yürüme, denge ve konuşma egzersizleri konusunda destek vermek,
4. Toplumu, hasta yakınları ve ailelerini, Hareket Bozukluğu hastalıkları konusunda bilinçlendirmek, bu konulara toplumun ilgisini çekmek ve toplum bilincini arttırmak,
5. Ücretsiz eğitim toplantıları düzenlemek sureti ile Hareket Bozukluğu hasta ve ailelerini bir araya getirerek bu hastalıklarla mücadele ve yapılacaklar konusunda onları bilgilendirmek ve eğitmek,
6. Hareket bozukluğu hasta ve ailelerinin bir araya gelmelerini, sosyal faaliyetlerde bulunmalarını ve dayanışma içerisinde olmalarını sağlamak amacı ile sosyal faaliyetlerde bulunmak,
7. Periyodik olarak konunun uzmanı hekimlerin büyük şehirler dışındaki illerde de bu şehirlere gidip ücretsiz eğitim toplantıları ardından hastalara ücretsiz muayene ve bilgilendirme yapmalarını sağlamak,
8. Türkiye'deki Parkinson, Generalize Distoni ve diğer hareket bozukluğu hastalarının, ve Beyin Pili kullanan hastaların, birbirleriyle iletişim kurmaları ve bilgi paylaşmaları amacıyla, internet ortamında ve sosyal ağlarda forum grupları oluşturmak, bu forumlarda gerekli görülen durumlarda hastaları bilinçlendirmek amacıyla bilgi paylaşmak,
9. Beyin pili ameliyatı ve kullanımı hakkında halkın doğru şekilde bilgilendirilmesinin sağlanması için bu konuda yurt içi ve yurt dışı medya kuruluşlarındaki yayınların takip edilmesini ve bu kuruluşlarda konu ile ilgil bilgilendirici yayınların yapılmasını sağlamak,
10. Beyin pili kullanan hasta çıkarlarını gözetmek, hasta haklarını çeşitli platformlarda savunmak,
11. Beyin pili kullanan hastaların en son ve en doğru tedavilere ulaşabilmelerini sağlamak amacı ile projeler oluşturmak,
12. Beyin pili kullanan hasta ve hasta yakınlarına destek sağlamak için konusunda uzman kişi ve kuruluşların yanı sıra, dernek üyeleri ve diğer gönüllü üyeler vasıtası ile, beyin pili kullanan hasta ve yakınları ile ilgilenilmesini, yol gösterilmesini, sorularının cevaplanmasını, sorunlarına çözüm aranmasını sağlamak,
13. Hareket Bozukluğu Hastalıklarının mücadele edilebilir hastalıklar olduğu; doğru zamanda, doğru tanı ile ve doğru tedavi yöntemleri ile bu hastalıklarla birlikte yaşanabileceği bilincini oluşturmak ve bu hastalığı olan kişilerin toplumda yalnız olmadıkları ortak duygusunu oluşturmak ve bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur


DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA BİÇİMİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

Madde 4 :
1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, dernek dışındaki özel ve tüzel kişilere de araştırma yaptırmak,
2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, sergi açmak,
3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi ilanları vermek, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, internet ortamında ve sosyal ağlarda oluşturulan forum grupları için gereken barındırma (hosting), alan adı (domain name) ve bakım-destek faaliyetlerini sağlamak,
4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5. Ülkenin çeşitli bölgelerinde gerekli görülen yerlerde danışma merkezleri veya temsilcilikler kurmak, bu merkezler arasında iletişimi sağlamak üzere gerekli cihazları tesis etmek, dünyanın çeşitli ülkelerinde kurulmuş olan konusu ile ilgili kuruluşlar ile iletişim ağları kurmak,
6. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, gerektiğinde bağış yapmak, koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul etmek, kredi ve sponsor temin etmek,
7. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek ve/veya anılan kuruluşlar ile iş birliğinde bulunmak,
8. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
9. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
12. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
14. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
16. Amacın gerçekleştirilmesi için diğer her türlü yasal çalışmaları yapmak.
17. Dernek ve çalışmaları hakkında açıklama yapma yetkisi sadece Yönetim Kurulunun belirleyeceği Dernek Sözcülerine aittir. Dernek Sözcüleri müştereken veya münferiden yazılı veya görsel basına açıklamada bulunabilirler. Derneğin diğer üyelerinin yapacakları yazılı/sözlü açıklamalardan derneğin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Aksi halde, tüm hukuki sorumluluk açıklamayı yapan üyeye ait olduğu gibi, dernekten kesin ihraç sebebidir.

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, sosyal ve mesleki alanda faaliyet gösterir.


DERNEK AMBLEMİ

Madde 5
1. Gerek görüldüğünde, yönetim kurulu kararı ile dernek amblemi kabul edilir ve gerekli yasal işlem valilik katında yapılır.
2. Dernek amblemi, yönetim kurulunun kararı olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.


ÜYELİK KOŞULLARI

Madde 6
Derneğe üye olmanın koşulları aşağıda gösterilmiştir.
1. 18 yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanmaya yeterli olan; derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olmak için başvurma hakkına sahiptir.
2. Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca derneklere üye olmaları yasaklananlar ve özel kanunlarla aksine hüküm bulunmamak koşulu ile bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar, dernek ödentilerini ödememe dışında, diğer nedenler ile dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar.


ÜYELİK TÜRLERİ

Madde 7
1. Üyelik türleri; asil üyelik, onur üyeliği ve fahri üyeliktir.
2. Asil üye, medeni hakları kullanma hakkına sahip, Dernekler Yasası 16. maddesindeki kısıtlamaya tabi olmayan, 18 yaşını bitirmiş ve dernek tüzüğünü benimsemiş ve dernek tarafından belirlenen üyelik aidatını ödemiş, derneğin kurucuları ve müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
3. Onur üyesi, asil üyelik koşullarını taşıyan, üye olması paralelinde derneğe destek verme özelliği taşıyan ve Yönetim Kurulunca bu üyeliğe önerilen kişilerdir. Beyin pili kullanan hastaların yararına çalışan kişi ve kurumlar onur üyesi özelliği taşırlar.
4. Fahri üye, derneğe bağışta bulunan kişi ve kurumlar fahri üye sayılırlar.


ÜYE OLMA

Madde 8
1. Asil üyelik koşullarını taşıyan ve derneğin amaçları doğrultusunda çalışacak kişiler asil üye olabilir.
2. Üyelik için şahsen başvuru gereklidir. Başvuru elektronik ortamda veya yazıyla olur ve dernek üyesi iki kişi tararfından başvuru sahibinin tezkiye edilmesi gereklidir. Bu aşamayı takiben üye kabul etmek için yetkilendirilen iki asil üyenin onayı ile Asil üye olunur.
3. Onur üyeleri Yönetim Kurulunun önerisi ve üye kabul etmek için yetkilendirilen iki asil üyenin onayı ile olur.
4. Fahri üyeler Genel Kurul kararı ile olur.
5. Üyeliğe kabul yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Bu amaçla yönetim kurulu üye kabul etmek için iki asil üyeyi yetkilendirir. Üyelik başvurusu en çok otuz gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç elektronik ortamda veya yazıyla başvuru sahibine iletilir. İsteğin reddi halinde gerekçe gösterme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
6. Yabancıların üye olabilmeleri için ayrıca ikamet hakkı sahibi olduğunu belgelemesi zorunludur. Onur üyeliği ve Fahri üyelik için bu koşul aranmaz.


ÜYELİK HAKLARI

Madde 9
Aşağıdaki metin de aksi belirtilmedikçe üye kelimesi derneğin asil üyelerini ifade etmek için kullanılmıştır.
1. Dernek üyeleri derneğin verdiği her türlü hizmetten faydalanma hakkına sahiptir. Üyelerin yakınları da üyenin talebi ve yönetim kurulunun onayı ile dernek hizmetlerinden faydalanabilir.
2. Her üye dernek çalışmalarına katılma ve katkıda bulunma hakkına sahiptir.
3. Her üye dernek çalışmaları hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.
4. Her üye dernek Genel Kurulunda da oy kullanma hakkına sahiptir. Oy hakkı şahsa mahsustur ve devredilemez. Her üye en fazla 1 oy kullanabilir.
5. Her üye yönetim kurulu üyeliğine aday olma hakkına sahiptir.
6. Üyeler, hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit haklara sahiptir.
7. Her üye dilediği zaman üyelikten ayrılma hakkına sahiptir.


ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 10
1. Dernek üyeleri tek taraflı olarak herhangi bir anda üyeliklerini sonlandırabilirler. Üyelikten çıkma, Yönetim Kuruluna verilecek bir yazılı çıkma beyanı ile gerçekleşir. Dernek üyeliğinden çıkma şayet üyenin üzerinde derneğe ait herhangi bir görev ve sorumluluk yok ise hemen işleme konulur. Aksi takdirde görev ve sorumluluk tamamlanıp veya devredilinceye kadar en az 1 ay süre ile devam eder. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
2. Çıkan üyenin dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini zorunludur.


ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 11
Üyelikten çıkarılma Yönetim Kurulu kararı ile :
1. Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler
2. Derneğin amaç ve çıkarlarına zarar verici faaliyetlerde bulunanlar
3. Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar
4. Dernek haklarını veya dernek kaynaklarını dernek tarafından belirlenen amaçlar haricinde kullananlar
5. Dernekler Yasası ve diğer yasalar ile tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenler
6. Üyelik başvurusu sırasında doğru beyanda bulunmayanlar
7. Yukarıda (4.17) maddesinde belirtildiği üzere dernek adına yetkisi olmadan yazılı ve/veya sözlü basına açıklamada bulunanlar
8. Tüzük ve iç yönetmeliklere göre verilen görevleri yerine getirmeyenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
9. (11.4) maddesi uyarınca üyelikten çıkarılanlar,çıkarılma nedeni ortadan kalktığını belgelemeleri ve istekleri olur ise yeniden üyeliğe alınabilirler
10. Yönetim kurulunca belirlenen üyelik aidatını en fazla 1 yıl içinde ödemeyenler.


DERNEK ORGANLARI

Madde 12
Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir.
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu


DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Madde 13
Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel Kurul ;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir ocak ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan Üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurul da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.


GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 14
Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.


GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.


YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16
Yönetim kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye'yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak
4-Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
6-Genel Kurul da alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,


DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17
Denetim kurulu, 3 asıl ve3 yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.


DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 18
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 40 TL, yıllık olarak ta 25 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7-Diğer gelirler.


DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 19

Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri'nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.


DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 20


Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği buluna) "Gider Makbuzu" veya "Banka Dekontu" gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15'te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19'da yer alan) "Yetki Belgesi" dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir."

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.


BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 21
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de bulunan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.


BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 22
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3'te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.

Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şatının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.


TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde 23
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurul unda temsil edilmez.


DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 24
Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.


DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 25
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 26
Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.


DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 27
Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Beyin Pili Hastaları Derneği" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.


HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 28
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.


GEÇİCİ MADDE 1

İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.


Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı / Görev Unvanı :

Hasan VATANSEVER / Yönetim Kurulu Başkanı

Hovsep Hayk CELALYAN / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kerim ATAN / Üye

Mehmet GİDER / Üye

Feray KILIÇ / Üye
ETKİNLİKLERİMİZ
MAİL BÜLTENİ
© 2018 Beyin Pili Hastaları Derneği tüm içerik haklarına sahiptir.
Made on
Tilda